Clip sinh nhật Exciter S2 Tiền Giang

Xin một lần nữa cám ơn tất cả các nhà tài trợ và club bạn không quảng đường xá xa xôi đến chung vui cùng S2

Zalo : 012 687 2222 9

 

Link dự phòng ( xem online ) :

Youtube.com/sinhnhatexs2

https://s2tg.vn/wp-content/uploads/2016/12/s2.jpg