Exciter S2 Tiền Giang tham dự sinh nhật Exciter Hóc Môn

Sinh nhật lần 3 CLB Exciter Hóc Môn đã diễn ra khá sôi nổi sáng ngày 12/6/2016

Facebook Exciter S2 Tiền Giang : https://www.facebook.com/exciters2tg/

https://s2tg.vn/wp-content/uploads/2016/08/ngan-hang-dong-a.png