Exciter S2 Tiền Giang tham gia sinh nhật Ex 150 Bạc Liêu

S2 Tiền Giang chúc cho Exciter 150 Bạc Liêu đoàn kết và phát triển
Bạc Liêu giấc mơ tình yêu : 530km , 24 tiếng .Một hành trình không dài nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc . Tất cả gói gọn trong 2 từ : Đam Mê

FB : https://www.facebook.com/exciters2tg/