Flycam đám hỏi Ex Tân Hòa Thành – Tiền Giang


Clip được quay tại Tân Hòa Thành tỉnh Tiền Giang

Nguồn : Club Exciter Tân Hòa Thành

https://s2tg.vn/wp-content/uploads/2016/08/dam-cuoi-exciter-tan-hoa-thanh.png