Flycam Exciter S2 Tiền Giang – Tình Anh Em

Quay bằng Flycam Dj Phantom3
Nơi Quay : huyện Tân Phước – Tiền Giang và Cầu Rạch Miễu

Cám ơn anh em đã không ngại nắng cháy da để chúng ta có những kỷ niệm đẹp mà chúng ta không bao giờ quên

Facebook S2 : https://www.facebook.com/exciters2tg

ĐT : 012 687 2222 9

 

https://s2tg.vn/wp-content/uploads/2016/08/DF-Nhung-dieu-can-luu-y-trong-cach-van-hanh-flycam-va-su-dung-01.jpg